Skip links

Privacy Beleid

Maak van je klanten ambassadeurs! Bij Brand.OnDigital begrijpen wij dat heel goed: wij bouwen professionele webshops die jou resultaat opleveren. Mensen naar je website krijgen is 1 ding, ze terug laten komen om meer af te laten nemen is een andere zaak!

Privacystatement
BrandOnDigital gevestigd en kantoorhoudende te (3039 ZE) Rotterdam aan de Doezastraat 22, hierna verder te noemen: “BrandOnDigital”, houdt zich bezig met online marketing en aanverwante dienstverlening. Voor de dienstverlening door BrandOnDigital is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt

In dit privacy statement zal BrandOnDigital toelichten welke persoonsgegevens zij verwerkt en waarom. BrandOnDigital hecht daarbij aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, geheel in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming; Brandon Ziel, bereikbaar op het telefoonnummer: 0623444074 en per e-mail op: info@brandon.digital

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
BrandOnDigital verwerkt voor zover noodzakelijk en op een rechtmatige verwerkingsgrondslag gebaseerd de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens, betalingsgegevens, contactgegevens.

Bent u benieuwd of wij- en zo ja welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen? Neem dan contact met ons op. U heeft immers (onder meer) het recht op inzage in deze verwerkingen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
BrandOnDigital verwerkt uw persoonsgegevens om een aantal redenen. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerkt als u daar toestemming voor geeft door deze gegevens in te voeren in het contactformulier op de website.

BrandOnDigital verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk daarbij aan de situatie dat BrandOnDigital in opdracht van uw bedrijf uw online marketing verzorgt. Het is onvermijdelijk dat BrandOnDigital ten behoeve van die overeenkomst bijvoorbeeld uw contactgegevens, betalingsinformatie en andere (persoons)gegevens verwerkt. Zonder deze gegevens kan BrandOnDigital die overeenkomst immers niet uitvoeren. BrandOnDigital zal in het verlengde van haar dienstverlening tevens, mits u daar toestemming voor hebt verleend, uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen of om u verder te adviseren op het gebied van online marketing.

Tot slot kan het zijn dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt ten gevolge van de cookies die BrandOnDigital gebruikt om de effectiviteit en het gebruiksgemak van haar website te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt en hoe u de website gebruikt. Voor deze gegevensverwerkingen wordt vooraf bij uw eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd.

Welke persoonsgegevens bewaren wij en waar?
Wij bewaren uw persoonsgegevens telkens niet langer dan noodzakelijk. Als wij uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij uiteraard op uw eerste verzoek die gegevens weer verwijderen. Overigens is het goed hierbij te vermelden dat de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming rechtmatig blijft.

Voor zover fiscaal relevant en noodzakelijk bewaren wij betalingsgegevens zeven jaar. Uw persoonsgegevens worden uiteraard zorgvuldig bewaard. Voor zover wij daar verwerkers voor gebruiken, maken wij enkel gebruik van vertrouwde partijen zodat een veilige verwerking zoveel mogelijk is geborgd. Ook met vragen over de bewaring van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard gerust contact opnemen.

Cookies

Wat zijn uw rechten als betrokkene?
Als betrokkene heeft u recht op gegevensbescherming, welk recht BrandOnDigital vanzelfsprekend zal eerbiedigen. Om u over uw rechten te kunnen informeren zal BrandOnDigital uw belangrijkste rechten kort toelichten. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze onder omstandigheden te laten veranderen of verwijderen. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer juist zijn, of als u vindt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden. Ook kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld ten aanzien van welke persoonsgegevens van u verwerkt mogen worden, of op welke wijzen dat toegestaan is. Ook heeft u het recht om de door BrandOnDigital verwerkte persoonsgegevens digitaal aangeleverd te krijgen en aan een derde partij over te dragen. Uiteraard kunt u ook vragen om een afschrift van uw persoonsgegevens die door BrandOnDigital verwerkt worden.

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u zoals gezegd contact opnemen. Voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking van de verwerking of een afschrift kunt u zich wenden tot Brandon Ziel. Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kan BrandOnDigital u verzoeken u middels een rechtsgeldig identificatiemiddel te identificeren, bijvoorbeeld door een geldige kopie van uw identiteitsbewijs waarin uw BSN-nummer zwart is gemaakt, of door uw identiteitsbewijs bij BrandOnDigital op kantoor te tonen. Verzoeken worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarbij in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek zal worden gereageerd.

Wanneer u een klacht wilt indienen dan kunt u hiervoor tevens contact opnemen met Brandon ZIel, of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
BrandOnDigital behoudt zich het recht voor om haar privacy statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit statement te bestuderen zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de meest actuele versie.

Vragen
Mocht u na bestudering van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Brandon Ziel, bereikbaar op het telefoonnummer: 0623444074 en per e-mail op: info@brandon.digital.

Offerte aanvragen

Vul hieronder het formulier in om gratis en vrijblijvend contact met ons op te nemen. We proberen binnen twee werkdagen te reageren of contact op te nemen.


Liever persoonlijk contact?
Bel dan met ons. Wij helpen graag met het beantwoorden van alle vragen.

Offerte aanvragen
Blus off